Priser för bowling

Här nedan följer de aktuella priserna för bowling. Priserna avser 1 timmes bowling/bana.
Alltså skall priset för banan delas med antalet som spelar på banan.

Vardagar -17:00

Ungdom 120:-/tim
Familj 160:-/tim
Vuxna 180:-/tim

Vardagar 17:00-21.00

Ungdom 120:-/tim
Familj 180:-/tim
Vuxna 200:-/tim

Helger

Ungdom 140:-/tim
Familj 180:-/tim
Vuxna 200:-/tim

Läs mer om Bowling & Priser