Priser för bowling

Skolor, fritids och förskolor betalar 160:-/bana och timme inklusive skohyra mellan kl. 10:00-17:00 måndag-fredag. Det priset gäller endast om det är ungdomar på banan. Vill dem vuxna vara med gäller nedanstående priser.

Vardagar
09:30-17:00

Ungdom 160:-/tim
Familj 220:-/tim
Vuxna 240:-/tim

Vardagar 17:00-22.00
(Fredagar fram till 18)

Ungdom 200:-/tim
Familj 240:-/tim
Vuxna 260:-/tim

Lördag fram till 18,
Hela Söndag

Ungdom 220:-/tim
Familj 260:-/tim
Vuxna 280:-/tim

Läs mer om Bowling & Priser