TRY IT OUT

Torsdagen den 11 februari kommer Kim Andersson från Ängelholm 

och håller en try it out med Brunswick senaste klot.

Extrapriser utlovas.

Välkomna!